Udvikling af vinderkultur i virksomheden

Uddannelsen bliver naturligvis tilpasset den enkelte kunde, da der ikke er to virksomheder der er ens, og dermed heller ikke to uddannelser der er ens.

På dette forløb ser vi på de fælles mål som virksomheden eller teamet vil opnå i fællesskab. Det kan være et omsætningsmål, en markedsandel, mindre sygefravær, en bedre/stærkere kultur, vende et marked eller bare det at få flere "hænderne-over-hovedet-dage", så glæden ved jobbet stiger.

Vi tror på, at mennesker der selv er med til at forme de mål eller vejen til målene, tager et større ansvar og vil derigennem også gå lidt længere for, at målene bliver til virkelighed. Nogle mål er givet på forhånd, men med delmålene og aktiviteterne på vejen, vil der være større sandsynlighed for, at de bliver til virkelighed, når man involvere de mennesker, der skal få det til at blive til virkelighed.

Derudover arbejder vi med at få skabt harmoni mellem job, familie og fritid. Vi tror på, at mennesker der har harmoni, er mere kreative, bedre til at se muligheder og udviser større engagement, behandler sine medmennesker bedre - kort sagt er en bedre investering for virksomheden.

Vi arbejder også med fælles træningsområder for teamet/virksomheden. Hvad skal vi fælles tage ansvar for, for at blive i stand til at nå de mål, vi går efter? Vi kommer samtidig ind på de værdier, der skal kendetegne teamet/virksomhedens adfærd. Hvilke værdier er det, hvordan synliggør vi dem, hvordan sikrer vi, at vi efterlever dem på en positiv måde i vores dagligdag og ikke kommer til at bruge dem som politifolk, der vogter på hinanden, frem for mennesker der ved, at med de rigtige værdier og hvis de efterleves på den rigtige måde, skaber vi en vinderkultur.

Vi implementerer tankegangen "over og under stregen". Det betyder bevidstheden om fælles referenceramme på, at når vi har evnen til at se muligheder og tager ansvar for at finde den bedste løsning, er vi mere attraktive, end hvis vi kun kan se og skabe begrænsninger. På de fleste uddannelser, hvor vi udvikler vinderkulturen, tror vi på at blande teori og praktik. Det betyder, at vi ofte har nogle outdoor-aktiviteter lagt ind i vores forløb, hvor vi tester/skaber bevidsthed om vores adfærd. Dette gøres gennem tilpassede øvelser i naturen, hvor vi skaber situationer, der minder om den måde og de arbejdsopgaver, vi har i vores dagligdag. Vi skaber et sjovt og anderledes indlæringsforløb, som vi tror på, kan øge effekten af det, medarbejderne har lært - ting der bliver leget/trænet i, i et andet miljø end det arbejdsrelaterede kan ofte være lidt mere uformel, og derfor vil det være mere ok at lave fejl/kvaje sig uden af det får negative konsekvenser, da vi er i træningslejr. Kunsten er så at få overført den nye viden hjem til dagligdagen - og det er her, vi mener, vi har kompetencerne.

Forløbet kan vare fra 1 - 10 dages uddannelse, men bliver tilpasset de behov og det stadie, som virksomheden befinder sig på.